ILE EGZAMINÓW ZDAJESZ NA RACHUNKOWOŚCI?

Technik Rachunkowości zdaje dwa egzaminy zawodowe w następujących kwalifikacjach:
EKA.05 -  Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych czyli  wynagrodzenia oraz uproszczone formy rachunkowości jak np. podatkowa księga przychodów i rozchodów którą stosuje zdecydowana większość przedsiębiorców, a także BHP, podstawy ekonomii i statystyki, język obcy zawodowy, kompetencje personalne i społeczne.
EKA.07 – Prowadzenie rachunkowości czyli tzw. pełna księgowość – stosowana w dużych przedsiębiorstwach oraz administracji publicznej i ngo.
W każdej z kwalifikacji wymagana jest umiejętność wykonania analizy lub sporządzenia pisma. Zatem wymagana jest znajomość pakietu Microsoft Office w zakresie edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego.

Przeczytaj również:

BLOG

SZKOŁA

ZAWÓD

KONTAKT

 

START

15 marca 2015