Ekonomiści z MERITUM najlepsi na Śląsku czyli 100% na A.35

Po raz kolejny ekonomiści z MERITUM udowodnili, że potrafią osiągać najlepsze rezultaty w postaci wyników egzaminów zawodowych. Jedynie pięć szkół i zaledwie trzy powiaty w województwie śląskim mogą poszczycić się zdawalnością egzaminu A.35 w sesji czerwcowej na poziomie 100%. Dodatkowym atutem wzmacniającym wynik jest wysokość średniej oceny egzaminu praktycznego uzyskanej przez zdającego w wysokości 93,7punkta  na 100 możliwych do uzyskania. Trzy najlepsze średnie wyniki w województwie śląskim to 93,8 następnie 93,7 oraz 93,4. Różnice są minimalne i zależą od ilości zdających w szkołach. Zatem nie tylko ilość ale i jakość egzaminu w MERITUM jest jedną z najlepszych, a w zasadzie najlepszą na Śląsku. Dodajmy jedynie, że wszyscy zdający uczniowie klasy trzeciej, na niespełna miesiąc przed egzaminem wrócili z praktyk zagranicznych w Irlandii, w której mieli okazję sprawdzić i zweryfikować swoje umiejętności zarówno zawodowe jak i językowe.

Przeczytaj również:

BLOG

SZKOŁA

ZAWÓD

KONTAKT

 

START

30 sierpnia 2017