Uczniowie są aktywni

W styczniu w naszej szkole zakończyła się ewaluacja zewnętrzna, która polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły, obserwacji zajęć lekcyjnych, wywiadach z uczniami i przedstawicielami nauczycieli oraz instytucjami z którymi MERITUM współpracuje. W Technikum poziom spełnianych wymagań w badanym obszarze został oceniony najwyżej - poziom A. Oznacza to, że Technikum w MERITUM jest szkołą tzw. dobrych praktyk w wymiarze ogólnopolskim.  Analizie podlegał obszar UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI.

Przeczytaj również:

BLOG

SZKOŁA

ZAWÓD

KONTAKT

 

START

16 marca 2015