TEORIA i PRAKTYKA

Teoria – podstawy ekonomii, analiza ekonomiczna i statystyka, marketing, prawo, rachunkowość. Zakres przedmiotów jest porównywalny z tymi które realizowane są na studiach wyższych. (łącznie 750godzin podzielonych na 4 lata)

Praktyka – obsługa programów komputerowych pakietu INSERT a w nim: SUBIEKT sprzedaż z obsługą magazynu, RACHMISTRZ uproszczone formy rachunkowości (np. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów), MIKRO GRATYFIKANT i GRATYFIKANT czyli wynagrodzenia, REWIZOR program finansowo-księgowy tzw. pełna księgowość. Ponadto Program Płatnika oraz Microsoft OFFICE. (łącznie 750godzin podzielonych na 4 lata)

Przeczytaj również:

BLOG

SZKOŁA

ZAWÓD

KONTAKT

 

START

15 marca 2015