NAZWY PRZEDMIOTÓW

Program nauczania dla zawodu TECHNIK RACHUNKOWOŚCI we wszystkich technikach bazuje na tej samej podstawie programowej i tym samym zakresie wymagań egzaminacyjnych. Choć nazwy przedmiotów mogą się różnić pomiędzy szkołami, a nawet pomiędzy klasami w tej samej szkole, to sumarycznie zakres materiału jest taki sam. Zarówno kształcenie teoretyczne jak i praktyczne zmierzają do przygotowania do kwalifikacji EKA.05 i EKA.07. Różnica polega na wszystkich innych czynnikach w ofercie szkoły. O tym co odróżnia MERITUM od innych szkół przeczytasz na stronie głównej szkoły.

 

Przeczytaj również:

BLOG

SZKOŁA

ZAWÓD

KONTAKT

 

START

16 marca 2015