ILE EGZAMINÓW ZDAJE EKONOMISTA?

Ekonomista zdaje dwa egzaminy zawodowe w następujących kwalifikacjach:
A35 -  sprzedaż z obsługą magazynu, wynagrodzenia oraz uproszczone formy rachunkowości jak np. podatkowa księga przychodów i rozchodów którą stosuje zdecydowana większość przedsiębiorców.
A36 – pełna księgowość – stosowana w dużych przedsiębiorstwach oraz administracji publicznej i ngo.
W każdej z kwalifikacji wymagana jest umiejętność wykonania analizy lub sporządzenia pisma. Zatem wymagana jest znajomość pakietu Microsoft Office w zakresie edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego.

Przeczytaj również:

BLOG

SZKOŁA

ZAWÓD

KONTAKT

 

START

15 marca 2015

Created with WebWave CMS