100% na egzaminach z A.35

Znakomite wyniki na czerwcowym egzaminie z kwalifikacji A.35 osiągnęli ekonomiści z klasy trzeciej, obecnie czwartej. 100% uczniów przystąpiło do egzaminu i 100% zdało. Gratulujemy.

 

Na tym poziomie zdali egzamin uczniowie w trzech szkołach w województwie, najbliższa w Lędzinach i Ornontowicach.
 

Dla porównania dodajmy, że zdawalność A.35 w województwie wyniosła 79,74%

Średnia arytmetyczna otrzymanych punktów przez poszczególnych zdających w województwie kształtowała się na poziomie 84,20punkta, podczas gdy w MERITUM było to blisko 93%. Zatem nie tylko ilość dyplomów ale i jakość są bezkonkurencyjne.

 

Pozostali zdający w MERITUM również zdali tegoroczne egzaminy, zatem można powiedzieć, że w historii egzaminów A.35 w MERITUM jak do tej pory wszyscy zdający odnieśli sukces.

 

Przeczytaj również:

BLOG

SZKOŁA

ZAWÓD

KONTAKT

 

START

29 sierpnia 2016